Ahmet Güntan

Kendi Saxberger’ini Var Etme Sendromu 10
Başyazı

Kendi Saxberger’ini Var Etme Sendromu

“Türk şiiri eyyamcıların egemenliği altında” sözümün bir yanılgıya yol açmasını istemem, görünürdeki gürültüye, kof şiir pazarına yönelik bir ihtar cümlesi olarak okunmalı.

9 Oca, 2019